Hulp nodig? Bel 0314 365975

Mediation

Mediation bij je echtscheiding?

Kijk op onze speciale website hiervoor van Annewieke Bemiddelt:

https://annewiekebemiddelt.nl/

Of vraag direct een gratis persoonlijk adviesgesprek aan, via:

https://annewiekebemiddelt.nl/contact/

 

MfN Mediation, met recht vaak de beste oplossing

De verschuiving van procederen naar bemiddelen is een belangrijke ontwikkeling. Bij BOOM! Advocatuur & Mediation hebben we ons er daarom in Mfn mediation gespecialiseerd. Uit ervaring blijkt nu eenmaal dat de juridische weg soms meer kapot maakt dan je lief is en soms meer kost dan het oplevert. Mediation kan bijvoorbeeld worden toegepast bij conflicten op het gebied van familierecht of arbeidsrecht. Enkele voorbeelden:

  • mediation bij echtscheiding
  • mediation bij het opstellen van een ouderschapsplan

Bemiddelen is een vooruitgang, maar bij BOOM! Advocatuur & Mediation hechten we eraan, dat we naast mediator ook jurist zijn. Zo waken we ervoor dat er geen onrecht sluipt in de onderlinge afwikkeling van kwesties. En begrijpen we altijd de juridische betekenis van de afspraken.

Wat is Mediation?

Mediation is het met hulp van een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar (mediator) gezamenlijk oplossen van een geschil. De mediator helpt eerst de omgang tussen de partijen zo te herstellen dat er over het conflict kan worden gesproken. Daarna begeleidt de mediator de partijen om tot een oplossing te komen die voor beide acceptabel is. Hierbij let de mediator goed op de werkelijke belangen van de beide partijen.

Deelname aan mediation is altijd vrijwillig. Ook is mediation altijd vertrouwelijk. Zonder toestemming van partijen komt informatie niet verder dan de mediationtafel. Om de optimale oplossing te bereiken, wordt onder begeleiding van de mediator een aantal gesprekken gevoerd met beide partijen. Wat de partijen samen hebben bereikt, legt de mediator vast in schriftelijke afspraken.

Voordelen van Mediation

Omdat beide partijen zelf alles aandragen wat er speelt bij een conflict, hebben ze ook de oplossing in eigen hand. Een geslaagde bemiddeling levert daarom altijd meer tevredenheid op dan wanneer een rechter beslist. Bij mediation is er ook aandacht voor het behoud van de relatie of voor het zorgvuldig beëindigen van de relatie. Mediation is juist op de toekomst gericht, in plaats van op het verleden.

Naast de oplossing voor juridische conflicten, nemen we bij mediation ook niet-juridische punten mee. Zo ontstaat er maatwerk waar meestal veel beter mee te leven valt. Niet onbelangrijk: mediation gaat veel sneller. Dat is prettig en voordelig voor alle partijen.

Tot slot: bemiddelen is mooi. Maar omdat we jurist zijn, bewaken we ook altijd de juridische gevolgen van afspraken.

MfN Mediation

BOOM! Advocatuur & Mediation is MfN Register Mediator.
Wil je meer weten over mediation? Neem dan contact op met Annewieke van der Boom via (0314) 36 59 75