Hulp nodig? Bel 0314 365975

Werkwijze

Relatie, Rechtsgevoel en Rendement

Bij BOOM! Advocatuur & Mediation hebben we ons gespecialiseerd in familierecht en mediation. Wij bekijken het recht vanuit het oogpunt van relaties tussen mensen. Daarbij zoeken we naar de balans tussen relatie, rechtsgevoel en rendement. Is de balans uit evenwicht, dan zoeken en streven we naar het vergelijk. Maar is de balans onherstelbaar verstoord, dan beslissen we in samenspraak met onze cliënt wat het zwaarste weegt. En zetten daar hoog op in.

Nederlandse Orde van Advocaten

Annewieke van der Boom is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Prins Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag, tel: 070-3353535. Annewieke van der Boom is geregistreerd in het rechtsgebiedenregister op gebied van het personen- en familierecht, en zij haalt jaarlijks op dit rechtsgebied de vereiste 10 opleidingspunten.

Kantoorinformatie

Bij aanvang van de dienstverlening wordt altijd een opdrachtbevestiging gemaakt. Daarop is Nederlands recht van toepassing.
Het kantoor hanteert geen algemene voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Annewieke van der Boom voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

Het kantoor is een eenmanszaak van Annewieke van der Boom.

Het BTW van het kantoor is  NL001440269B53.