Hulp nodig? Bel 0314 365975

Partneralimentatie

Wanneer partneralimentatie en hoe lang?

Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, zal één van beide partners partneralimentatie moeten betalen.  Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd was in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. De huidige wetgeving geeft aan wanneer Partneralimentatie betaald moet worden en voor hoe lang:

  • 12 jaar als er sprake is van een huwelijk met kinderen of zonder kinderen dat langer dan 5 jaar heeft geduurd
  • Maximaal 5 jaar als het huwelijk niet langer dan 5 jaar heeft geduurd en je samen geen kinderen hebt (de alimentatieduur is dan even lang als de duur van het huwelijk)

Afspraken maken? Dat kan ook!

Als beide partijen ervoor open staan is het mogelijk om afspraken te maken over de duur en de hoogte van de alimentatie. Na beoordeling van de situatie kan bijvoorbeeld via mediation een regeling worden getroffen waar beide partijen tevreden over zijn en verder mee kunnen.

Opnieuw afspraken maken kan trouwens ook wenselijk zijn als je al langere tijd alimentatie betaalt, maar de situatie verandert. Bijvoorbeeld als:

  • je financiële situatie veranderd is
  • je gezinssituatie veranderd is, bijvoorbeeld door de geboorte van een kind in je nieuwe relatie
  • je woonlasten veranderen

Natuurlijk zorgen we er bij Boom! Advocatuur & Mediation voor dat afspraken goed worden vastgelegd en juridisch houdbaar zijn.

Voldoet je ex-partner niet aan de alimentatieverplichting?

Als je ex partner de wettelijke of overeengekomen partneralimentatie niet, niet volledig of onregelmatig betaalt, dan is het mogelijk om betaling juridisch af te dwingen. BOOM! Advocatuur & Mediation helpt je de juiste weg te bewandelen, zodat je snel resultaat boekt. Daarbij is het ook mogelijk om mediation in te zetten, zodat wel recht wordt gedaan aan de alimentatieverplichting, maar onnodige schade en onmin voorkomen wordt.

Wil je meer weten over partneralimentatie? Neem dan contact op met Annewieke van der Boom via (0314) 36 59 75